Restrictions/Allowed

May 4, 2011 |
restrictionsBawal - Restrictions
Sigrailyo - Cigarettes
Alak - Liquor
Pagkain - Food
Shampoo -
Sabon - Soap
Basura - Trash cans

Allowed
Swimming gadget's
Life saver's
Bath towel's

Ang susuway sa mga patakaran pag nahuli ay maaaring palabasin o pag-mumultahin P100.00

No comments :

Related Posts with Thumbnails
Lazada Philippines